telefon

+48 600 367 287

e-mail

kancelaria@szlas.pl

Uchwała Sąd Najwyższego z dnia 30.09.2014 r. sygn. akt I KZP 16/14

0 Comments

Z wczorajszej uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego wynika (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 września 20114 roku sygn. akt I KZP 16/14) , iż straże miejskie mogą wnosić do sądu o ukaranie właściciela pojazdu, który odmówił wskazania, kto kierował jego autem w czasie, gdy popełnione zostało wykroczenie drogowe.  

Podkreślenia wymaga, iż powyższa uchwała została podjęta w wyniku powstania istotnego zagadnienia prawnego czy wobec treści art. 129b ust. 2  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U z 2012, poz. 1137), po zmianie art. 17§3 k.p.w., z dniem 31 grudnia 2010r. straż gminna (miejska) uzyskała uprawnienie oskarżyciela publicznego w ujawnionych w trakcie prowadzenia czynności wyjaśniających sprawach o wykroczenie z art. 96§3 k.w.​

Kancelaria Adwokacka Krzysztof Szlas