Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2014 roku w sprawie sygnatura akt III CZP 72/14

Posted by on Paź 14, 2014 in Orzeczenia | Możliwość komentowania Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2014 roku w sprawie sygnatura akt III CZP 72/14 została wyłączona

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2014 roku w sprawie sygnatura akt III CZP 72/14

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 10 października 2014 roku w sprawie sygn. akt III CZP 72/14 postanowił odmówić podjęcia uchwały czy art. 98 ust. 2 Prawa bankowego stanowi podstawę do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego przeciwko następcom prawnym (z tytułu spadkobrania) dłużnika banku. ​W uzasadnieniu tego orzeczenia przypomniano, iż regułą jest, że sąd może nadać klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku. Natomiast art. 98 ust. 2 Prawa bankowego nie reguluje natomiast kwestii wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego przeciwko osobie trzeciej. Przepis ten został zaskarżony w 2013 r. do Trybunału Konstytucyjnego i wniosek powinien być rozpatrzony jeszcze w aktualnym roku.

Więcej na LEX .

 

Kancelaria Adwokacka Krzysztof Szlas