telefon

+48 600 367 287

e-mail

kancelaria@szlas.pl

Termin odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę a epidemia

0 Comments
Wynagrodzenie

W myśl art. 264 § 1 Kodeksu pracy, odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Zgodnie z § 2 tego artykułu, także żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę, podobnie jak i żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy.
To ostatnie żądanie należy wnieść także w ciągu 21 dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy (art. 264 § 3 K.p.).

Pamiętać należy, iż przepis art. 264 Kodeksu pracy jest przepisem prawa materialnego, a nie prawa procesowego i tarcza antykryzysowa nie wstrzymała niestety jego biegu.

Tym samym wypowiedzenia umowy o pracę w okresie obecnej epidemii należy wysłać listem poleconym w terminie 21 dni od jego otrzymania.