Posts by szlas

Wypowiedzenie zmieniające

Posted by on Kwi 2, 2020 in Artykuł, Bez kategorii, Porady prawne | Możliwość komentowania Wypowiedzenie zmieniające została wyłączona

Wypowiedzenie zmieniające

Wypowiedzenie zmieniające wprowadza zmiany w warunkach płacy i pracy dla pracownika. Zazwyczaj zmiany są mniej korzystne dla pracownika niż dotychczasowe warunki. Brak zgody na przyjęcie nowych warunków powoduje rozwiązanie umowy wraz z zakończeniem okresu wypowiedzenia. Pracownik może przyjąć nowe warunki lub się na nie nie zgodzić. Wypowiedzenie zmieniające powinno zawierać informację, że do połowy trwania okresu wypowiedzenia, pracownik ma możliwość odrzucenia zmiany. Jeśli do połowy swojego okresu wypowiedzenia, pracownik nie złoży odmowy przyjęcia nowych warunków pracy, zakłada się, że pracownik je zaakceptował. W...

Read More

Restrukturyzacja firmy

Posted by on Mar 31, 2020 in Artykuł, Porady prawne | Możliwość komentowania Restrukturyzacja firmy została wyłączona

Restrukturyzacja firmy

Restrukturyzacja firmy to szereg działań w sferze kapitałowej, zarządczej, czy po stronie aktywów firmy, których celem jest optymalizacja sposobu wykorzystania posiadanych zasobów przedsiębiorstwa, czy też poprawa pozycji podmiotu na rynku. Główmy celem restrukturyzacji firmy, to uniknięcie ogłoszenia upadłości na skutek zawarcia układu z wierzycielami lub, jeśli to konieczne, przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Restrukturyzacja firmy pozwala ją uchronić przed agresywnymi działaniami ze strony wierzycieli. Firma zyskuje czas niezbędny do wprowadzenia zmian m.in. w zakresie jej...

Read More

Komunikat

Posted by on Mar 30, 2020 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Komunikat została wyłączona

Komunikat

Szanowni Państwo, informujemy, iż nasza Kancelaria działa całkowicie zdalnie. Dysponujemy narzędziami, które pozwalają na w pełni funkcjonalną pracę na odległość za pośrednictwem między innymi takich aplikacji jak WhatsApp, Skype, Zoom itp., co umożliwia nam na ciągłe i możliwe niezakłócone świadczenie usług. Jesteśmy dla Was oraz wszystkich naszych Klientów i osób poszukujących porady prawnej, doradztwa prawnego w trybie on-line i niezmiennie służymy wsparciem oraz pomocą w dziedzinie prawa. Krzysztof Szlas,...

Read More

Ubezpieczenie niskiego wkładu w umowie kredytowej – klauzula abuzywna

Posted by on Sty 8, 2020 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Ubezpieczenie niskiego wkładu w umowie kredytowej – klauzula abuzywna została wyłączona

Ubezpieczenie niskiego wkładu w umowie kredytowej – klauzula abuzywna

Zgodnie z treścią art. 69 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1876) przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. W świetle powyższego przepisu, a także postanowień zawartej przez strony umowy kredytowej nie ulega wątpliwości, że do głównych świadczeń...

Read More

Zwrot prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego

Posted by on Sty 8, 2020 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Zwrot prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego została wyłączona

Zwrot prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego

W przypadku spłaty wcześniej w całości kredytu konsumenckiego Bank jest zobowiązany do zwrotu prowizji pobranej w związku z udzielonym kredytem za okres, o który skrócono czas obowiązywania umowy. Źródła żądania kredytobiorcy należy upatrywać w przepisie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (dalej u.k.k.), zgodnie z którym, w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. Powołany przepis stanowi...

Read More