Artykuł

Wypowiedzenie zmieniające

Posted by on Kwi 2, 2020 in Artykuł, Bez kategorii, Porady prawne | Możliwość komentowania Wypowiedzenie zmieniające została wyłączona

Wypowiedzenie zmieniające

Wypowiedzenie zmieniające wprowadza zmiany w warunkach płacy i pracy dla pracownika. Zazwyczaj zmiany są mniej korzystne dla pracownika niż dotychczasowe warunki. Brak zgody na przyjęcie nowych warunków powoduje rozwiązanie umowy wraz z zakończeniem okresu wypowiedzenia. Pracownik może przyjąć nowe warunki lub się na nie nie zgodzić. Wypowiedzenie zmieniające powinno zawierać informację, że do połowy trwania okresu wypowiedzenia, pracownik ma możliwość odrzucenia zmiany. Jeśli do połowy swojego okresu wypowiedzenia, pracownik nie złoży odmowy przyjęcia nowych warunków pracy, zakłada się, że pracownik je zaakceptował. W...

Read More

Restrukturyzacja firmy

Posted by on Mar 31, 2020 in Artykuł, Porady prawne | Możliwość komentowania Restrukturyzacja firmy została wyłączona

Restrukturyzacja firmy

Restrukturyzacja firmy to szereg działań w sferze kapitałowej, zarządczej, czy po stronie aktywów firmy, których celem jest optymalizacja sposobu wykorzystania posiadanych zasobów przedsiębiorstwa, czy też poprawa pozycji podmiotu na rynku. Główmy celem restrukturyzacji firmy, to uniknięcie ogłoszenia upadłości na skutek zawarcia układu z wierzycielami lub, jeśli to konieczne, przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Restrukturyzacja firmy pozwala ją uchronić przed agresywnymi działaniami ze strony wierzycieli. Firma zyskuje czas niezbędny do wprowadzenia zmian m.in. w zakresie jej...

Read More

„Polisolokaty” – czyste zło?

Posted by on Lis 3, 2015 in Artykuł | Możliwość komentowania „Polisolokaty” – czyste zło? została wyłączona

„Polisolokaty” – czyste zło?

Jednym z najbardziej popularnych medialnie tematów jest spór pomiędzy klientami, przede wszystkim konsumentami, z jednej strony, a instytucjami finansowymi w postaci banków, ubezpieczycieli oraz pośredników finansowych z drugiej. Bardzo łatwo w tej dyskusji posługiwać się ostrymi, kategorycznymi i jednoznacznymi określeniami, jednak w rzeczywistości rzeczy rzadko bywają czarno-białe. Łatwo zgubić się w ciemnym, gęstym lesie argumentów jednej i drugiej strony konfliktu. Spróbujmy jednak dotrzeć do sedna sprawy. Aby w miarę możliwości obiektywnie spojrzeć na to zagadnienie należy po pierwsze sięgnąć do historycznej koncepcji samego produktu,...

Read More