Windykacja

Zadaniem Kancelarii jest zabezpieczenie ogólnego dobra Klienta – dotyczy to również kwestii finansowych. Niestety – zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, niejednokrotnie borykają się z trudnościami wyegzekwowania spłaty należności ze strony dłużnika. Niekiedy wynika to z niewypłacalności dłużnika, innym razem z całkowitego braku kontaktu z nim (niemożności zweryfikowania ani aktualnego miejsca pobytu, ani też istotnych danych teleadresowych). Niezbędna okazuje się więc pomoc prawnika, który – reprezentując interesy swojego Klienta – podejmie się niezbędnych działań, pozwalających w możliwie jak najkrótszym czasie uzyskać spłatę zadłużenia.

Windykacja polubowna

W ramach windykacji polubownej Kancelaria przygotowuje wezwania do spłaty zadłużenia oraz dostarcza je dłużnikowi. Zadaniem prawnika jest także prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji oraz finalizowania ugód prowadzących do spłaty należności.

Windykacja sądowa

W ramach windykacji polubownej Kancelaria przygotowuje wezwania do spłaty zadłużenia oraz dostarcza je dłużnikowi. Zadaniem prawnika jest także prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji oraz finalizowania ugód prowadzących do spłaty należności.

Nadzór nad egzekucją komorniczą

W ramach windykacji polubownej Kancelaria przygotowuje wezwania do spłaty zadłużenia oraz dostarcza je dłużnikowi. Zadaniem prawnika jest także prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji oraz finalizowania ugód prowadzących do spłaty należności.

***

Nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw windykacyjnych ugruntowuje nas w tym, że większość należności można odzyskać już na etapie polubownym. Uczestnictwo prawnika w tego typu działaniach determinuje większą mobilizację do spłaty zadłużenia. Możliwe jest wówczas wypracowanie optymalnych warunków spłaty – korzystnych dla naszego Klienta, jak również dostosowanych do sytuacji ekonomicznej dłużnika.