Blog Kancelarii

DSC_6902


 

Wykład w przedmiocie umów w obrocie gospodarczym w ramach Studiów Podyplomowych Zarządzanie i Przedsiębiorczość w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.

Posted by on Lut 17, 2015 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wykład w przedmiocie umów w obrocie gospodarczym w ramach Studiów Podyplomowych Zarządzanie i Przedsiębiorczość w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. została wyłączona

Wykład w przedmiocie umów w obrocie gospodarczym w ramach Studiów Podyplomowych Zarządzanie i Przedsiębiorczość w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22.22.2015 roku Partner DGMT Konsorcjum Radców Prawnych i Adwokatów – adwokat Krzysztof Szlas poprowadzi wykład w przedmiocie umów w obrocie gospodarczym w ramach Studiów Zarządzanie i Przedsiębiorczość w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Więcej informacji pod...

Więcej...
Opłata adiacencka

Posted by on Lut 17, 2015 in Porady prawne | Możliwość komentowania Opłata adiacencka została wyłączona

Opłata adiacencka

Czym jest opłata adiacencka? Opłata adiacencka i jej rodzaje zostały uregulowane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.). Opłata związana jest z podziałem nieruchomości oraz z budową urządzeń infrastruktury technicznej (Przez budowę urządzeń infrastruktury...

Więcej...
Rozwód

Posted by on Lut 6, 2015 in Porady prawne | Możliwość komentowania Rozwód została wyłączona

Rozwód

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Rozkład pożycia jest trwały jeżeli ustały wszystkie więzi łączące małżonków, zupełny jeżeli więzi te ustały na tyle dawno, że wedle zasad doświadczenia życiowego...

Więcej...
Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty na rzecz byłego małżonka

Posted by on Lut 5, 2015 in Porady prawne | Możliwość komentowania Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty na rzecz byłego małżonka została wyłączona

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty na rzecz byłego małżonka

Powstanie obowiązku alimentacyjnego pomiędzy małżonkami po ustaniu małżeństwa – rozwodzie – uzależnione jest miedzy innymi od ustalenia który z małżonków jest winny rozkładu małżeństwa. Zgodnie z treścią art. 60 k.r.o. małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i...

Więcej...
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30.01.2015 r. sygn. akt III CZP 34/14 w przedmiocie prokury

Posted by on Lut 5, 2015 in Orzeczenia | Możliwość komentowania Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30.01.2015 r. sygn. akt III CZP 34/14 w przedmiocie prokury została wyłączona

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30.01.2015 r. sygn. akt III CZP 34/14 w przedmiocie prokury

Sąd Najwyższy uchwałą podjętą w składzie siedmiu sędziów z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie o sygn. akt III CZP 34/14, w której wskazał, iż niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem...

Więcej...
Wykład w przedmiocie prawa urzędniczego w ramach Studiów Podyplomowych Administracja Publiczna w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.

Posted by on Lis 24, 2014 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wykład w przedmiocie prawa urzędniczego w ramach Studiów Podyplomowych Administracja Publiczna w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. została wyłączona

Wykład w przedmiocie prawa urzędniczego w ramach Studiów Podyplomowych Administracja Publiczna w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23.11.2014 roku Partner DGMT Konsorcjum Radców Prawnych i Adwokatów – adwokat Krzysztof Szlas poprowadził wykład w przedmiocie prawa urzędniczego w ramach Studiów Podyplomowych Administracja Publiczna w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Więcej informacji pod linkiem WSAiB: Kancelaria...

Więcej...
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2014 roku w sprawie sygnatura akt III CZP 72/14

Posted by on Paź 14, 2014 in Orzeczenia | Możliwość komentowania Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2014 roku w sprawie sygnatura akt III CZP 72/14 została wyłączona

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2014 roku w sprawie sygnatura akt III CZP 72/14

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 10 października 2014 roku w sprawie sygn. akt III CZP 72/14 postanowił odmówić podjęcia uchwały czy art. 98 ust. 2 Prawa bankowego stanowi podstawę do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego przeciwko następcom prawnym (z tytułu spadkobrania) dłużnika banku. ​W uzasadnieniu tego orzeczenia...

Więcej...
Kolejne przymiarki do zmiany w podatkach

Posted by on Paź 8, 2014 in Zmiany w prawie | Możliwość komentowania Kolejne przymiarki do zmiany w podatkach została wyłączona

Kolejne przymiarki do zmiany w podatkach

W Rządzie trwają prace nad zmianami w finansowaniu samorządów. W ocenie ekspertów nadszedł czas na zmianę (odejście) od systemu „janosikowego”. Ich zdaniem bez przebudowy systemu źródeł finansowania samorządy terytorialne osiągające największe dochody będą musiały dofinansować te uboższe. Z uzyskanych informacji...

Więcej...
Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 maja 2014 roku – Prawo do bycia zapomnianym

Posted by on Paź 6, 2014 in Orzeczenia | Możliwość komentowania Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 maja 2014 roku – Prawo do bycia zapomnianym została wyłączona

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 maja 2014 roku – Prawo do bycia zapomnianym

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w dniu 13 maja 2014 roku w sprawie Google Spain SL, Google Inc. przeciwko Agencia Española de Protección de Datos (hiszpański odpowiednik Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), Mario Costeja González ważny wyrok. AEPD nakazał Google Spain SL usunąć odnośniki nawiązujące do...

Więcej...
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2014 r. sygn. akt III CZP 58/14

Posted by on Paź 2, 2014 in Orzeczenia | Możliwość komentowania Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2014 r. sygn. akt III CZP 58/14 została wyłączona

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2014 r. sygn. akt III CZP 58/14

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11 września 2014 roku orzekł, iż osoba wskazana w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1222) – członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do...

Więcej...