Adwokat Krzysztof Szlas

ROZWÓD – jest długo, będzie jeszcze dłużej i trudniej oraz drożej

0 Comments

Planowana reforma przez Resort sprawiedliwości chce wprowadzić dodatkowy etap w postępowaniu rozwodowym, który trzeba będzie przejść przed wniesieniem pozwu o rozwód. Do Kodeksu postępowania cywilnego dodane zostaną art. 436[1]–436[4], zgodnie z którym małżonkowie będący rodzicami małoletnich dzieci, przed złożeniem pozwu o rozwód lub separację muszą złożyć wniosek o przeprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego. Po złożeniu wniosku przewodniczący […]

Adwokat Krzysztof Szlas

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie kar umownych z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie III CZP 16/21

0 Comments

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie III CZP 16/21 ​Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązania w postaci określonego procentu ustalonego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, nawet jeżeli nie określono końcowego terminu naliczania kary umownej ani jej kwoty maksymalnej.