Wynagrodzenie Kancelarii

Adwokat Krzysztof SzlasAdwokat Krzysztof Szlas po ukończeniu w roku 2003 studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczął aplikację sądową, którą w roku 2006 roku zakończył egzaminem sędziowskim. W roku 2006 został wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Uczestniczył ponadto w dwuletnim szkoleniu dla asystentów sędziów i referendarzy sądów administracyjnych z zakresu m.in. prawa oraz postępowania administracyjnego, zorganizowanym przez Naczelny Sąd Administracyjny, które zakończył w 2009 roku egzaminem. Następnie w 2010 roku ukończył Studium Podyplomowe Zamówień Publicznych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Od roku 2011 jest nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego. W 2012 roku został wpisany na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Adwokat Krzysztof Szlas praktykę zdobywał pracując przez wiele lat w sądownictwie powszechnym, sądownictwie administracyjnym, oraz w trójmiejskich oraz poznańskich kancelariach prawnych.

Specjalizuje się w prawie i procedurze administracyjnej, prawie cywilnym, prawie umów w obrocie gospodarczym, prawie handlowym oraz prawie Internetu i nowoczesnych technologii oraz w prawie rodzinnym. W ramach pracy zawodowej doradzał m. in. firmom z branży budowlanej, energetycznej oraz informatycznej. Mecenas Krzysztof Szlas zajmował się obsługą prawną klientów  (m.in. spółek prawa handlowego, Agencji Skarbu Państwa itp.).

Zakres świadczonych usług to:

  • doradztwo prawne m.in. z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa administracyjnego, gospodarczego, handlowego, budowlanego, energetycznego, autorskiego oraz nowych technologii;
  • tworzenie dokumentacji produktów i usług, negocjowanie kontraktów inwestycyjnych;
  • analiza due dilligance podmiotów gospodarczych, doradztwo przy zakładaniu spółek prawa handlowego;
  • reprezentacja m.in. w postępowaniu przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, Krajową Izbą Odwoławczą, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym oraz upadłościowym;
  • reprezentacja w dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym przeciwko bankom oraz instytucjom finansowym;
  • reprezentacja w sprawach o rozwód, rozdzielność majątkową, w sprawach o alimenty.

WSPÓŁPRACOWNICY


Kancelaria współpracuje z radcami prawnymi oraz adwokatami, którzy specjalizują się w prawnej obsłudze szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego, w szczególności w dokonywaniu analiz prawnych due diligence, nabywaniu tytułów prawnych do nieruchomości, tworzeniu i analizie umów od etapu projektowania do zakończenia realizacji inwestycji. Swą praktykę koncentrują również na prawie pracy, prawie cywilnym, prawie handlowym, prawie umów w obrocie gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym.

Ponadto z Kancelarią Adwokacką współpracują:

Dariusz Szlas – prawnik i ekspert w dziedzinie compliance

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2008r. Kontynuując swoją edukację ukończył liczne profesjonalne szkolenia prowadzone przez takie podmioty jak Komisja Nadzoru Finansowego, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Warszawski Instytut Bankowości, kancelarie prawne CMS i Allen&Overy, Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, OGMA i Biuro Informacji Kredytowej, GIODO m. in. w zakresie: zasad podejmowania decyzji pomiędzy obligatariuszami; umów powierniczych w praktyce bankowej; prawie ochrony konkurencji; nowelizacji ustawy o obligacjach; zasad ochrony danych osobowych; techniczno-prawnych aspektów budowy produktu ubezpieczeniowego; systemy wymiany informacji; ustawa o usługach płatniczych; compliance w świetle regulacji nadzorczych oraz funkcji kontroli i zarządzania ryzykiem w banku komercyjnym; ochrony konsumentów rynku finansowego w Polsce; ubezpieczeń oraz Bancassurance. Członek Stowarzyszenia Compliance Polska zrzeszającego ekspertów z zakresu monitoringu oraz oceny ryzyka braku zgodności.

Specjalizuje się w prawie bankowym i cywilnym, zwłaszcza w zakresie ubezpieczeń oraz obrotu nieruchomościami; prawie ochrony danych osobowych, prawie konsumenckim oraz zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym monitoringiem i kontrolą zgodności, tj. w zakresie ładu korporacyjnego oraz identyfikacji, ocenie i mitygacji ryzyk regulatorskich (compliance).  W ramach pracy zawodowej współpracował z firmami deweloperskimi, ubezpieczycielami, kancelariami radcowskimi i adwokackimi oraz bankami.

Miał także okazję prowadzić liczne sesje szkoleniowe zarówno wewnętrzne (w zakresie regulacji dotyczących ochrony konsumentów, wymogów prawnych i regulatorskich dla materiałów marketingowych, jak i umiejętności miękkich takich jak asertywność czy konstruktywna informacja zwrotna), jak i zewnętrzne (Nowelizacja Ustawy o Księgach Wieczystych i Hipotece dla Stowarzyszenia Pomorskich Pośredników w Obrocie Nieruchomościami; Rekomendacja U wydana przez KNF – jako prelegent w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji Compliance) oraz jest stałym lektorem prowadzącym blok szkoleniowy w ramach kursu na Certyfikowanego Oficera Compliance (CCO1) prowadzonego pod patronatem Stowarzyszenia Compliance Polska, przygotowanego we współpracy z i akceptowanego przez International Compliance Association (ICA).

Zakres świadczonych usług to:

  • doradztwo prawne m.in. z zakresu prawa bankowego i cywilnego ze specjalizacją w zakresie ubezpieczeń oraz obrotu nieruchomościami; ochrony danych osobowych, prawa konsumenckiego oraz ładu korporacyjnego i ryzyk regulatorskich (compliance);
  • analiza, tworzenie oraz negocjowanie postanowień wzorców umownych zarówno w obrocie konsumenckim, jak i gospodarczym;
  • identyfikacja, ocena i mitygacja ryzyka braku zgodności z przepisami prawa oraz wytycznymi i rekomendacjami regulatorów, a także przyjmowanymi do stosowania standardami wewnętrznymi.

Joanna Dec – tłumacz, lektor oraz metodyk języka angielskiego

Absolwentka Filologii Angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz podyplomowych studiów z zakresu tłumaczeń ekonomiczno-prawnych w Wyższej Szkole Bankowej w  Gdańsku.

Posiada wieloletnie doświadczenie w przekładzie pisemnym i ustnym dla firm oraz klientów indywidualnych. Specjalizuje się w tłumaczeniach prawniczych i ekonomicznych, m.in.: umowy spółek, statuty, sprawozdania finansowe, akty notarialne, pisma procesowe, sądowe i urzędowe, dokumentacja przetargowa. Tłumaczy również teksty z innych dziedzin, np. techniczne, marketing, zarządzanie, HR, dokumentację korporacyjną.

Zajmuje się również nauczaniem języka specjalistycznego: prawniczego, medycznego, biznesowego oraz w prowadzeniu szkoleń z zakresu negocjacji, prezentacji, rozmów telefonicznych oraz korespondencji biznesowej. Od wielu lat przygotowuje słuchaczy do egzaminów Cambridge, m.in.: First, Advanced, Proficiency, IELTS, BEC. Współpracowała z wieloma renomowanymi szkołami językowymi w Trójmieście, dla których przeprowadzała szkolenia dla klientów indywidualnych i korporacyjnych. Od 2014 roku prowadzi zajęcia z języka specjalistycznego w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku.