Wynagrodzenie Kancelarii

Ustalony koszt udzielonej (ustnej) porady prawnej oscyluje w granicach 50-200 zł – jest uzależniony od czasu trwania konsultacji oraz stopnia jej skomplikowania.

Prowadzenie sprawy oraz związane z tym wynagrodzenie to koszty ustalane indywidualnie z Klientem. Uzależnione są, podobnie jak porady prawne, od stopnia skomplikowania oraz nakładu czasu pracy.

Przejrzyste kryteria finansowe regulujące wynagrodzenie Kancelarii Adwokackiej z Gdańska to jedna z podstaw naszego działania.

Uwzględniając indywidualne oczekiwania Klientów adwokat jest gotowy zaoferować różne warianty realizowania swojej obsługi, co wiąże się z różnymi sposobami rozliczeń. Każdy Klient – niezależnie od charakteru sprawy, którą powierza adwokatowi – może skorzystać z:

 • formy ryczałtowej (stałej stawki),
 • stawki godzinowej (uzależnionej od godzinowego nakładu pracy),
 • premię od sukcesu (w przypadku niektórych spraw).

Każda forma wynagrodzenie to jednak wybór uzależniony od specyfiki danego zlecenia. Zarówno dla Państwa, jak i adwokata, w niektórych sprawach wygodniejsze okaże się rozliczenie ryczałtowe, w innych zaś – godzinowe. Z tego też względu adwokaci naszej Kancelarii z biurem w Gdańsku doradzają, w trakcie udzielenia pierwszej porady oraz wyrażenia woli współpracy, która forma będzie dla Państwa wygodniejszym rozwiązaniem np. w sprawach o rozwód, a która w trakcie prowadzenia postępowania windykacyjnego.

Koszty reprezentowania klienta

Zastępstwo procesowe przed Sądem w sprawach cywilnych związane jest z kosztami uzależnionymi od wartości dochodzonego roszczenia. Dlatego też adwokat, podczas ustalania i sporządzania umowy, bierze pod uwagę stopień zawiłości sprawy oraz jej rodzaj. Na tej podstawie jest w stanie oszacować nakład pracy.

Działając w zgodzie z obowiązującymi przepisami nasza Kancelaria dostosowuje się do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku – w sprawie opłat za czynności adwokackie. Zgodnie z treścią § 2 niniejszego dokumentu stawki wynagrodzenia za pełnomocnictwo sądowe uzależnione są od wartości przedmiotu sprawy i przedstawiają się następująco (kwoty bez naliczonego podatku VAT wynoszącego 23%):

 1. do 500 zł – 90 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1 500 zł – 270 zł;
 3. powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 900 zł;
 4. powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 1.800 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3.600 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5.400 zł;
 7. powyżej 200 000 zł – 10.800 zł;
 8. powyżej 2.000.000,00 zł – 15.000,00 zł;
 9. powyżej 5.000.000,00 zł – 25.000,00 zł.

Wskazane powyżej kwoty należy traktować jako stawki orientacyjne. Wynagrodzenie Kancelarii jest każdorazowo ustalane indywidualnie z klientem w zależności od stopnia skomplikowania sprawy oraz czasu pracy.

W przypadku spraw o rozwód (także: o podział majątku) lub też w sprawach karnych stawki wynagrodzenia ustalane są indywidualnie. Ich wysokość uzależniona jest, podobnie jak w powyższych przykładach, od stopnia skomplikowania oraz czasu pracy.

Do każdego wynagrodzenia, zarówno za prowadzenie sprawy rozwodowej, windykację, jak również innych spraw, doliczane są koszty, które Kancelaria musiała ponieść w związku z prowadzeniem sprawy. Obejmują one:

 • połączenia telefoniczne,
 • przesyłki kurierskie,
 • podróże.

Wszystkie koszty gdańska Kancelaria dokumentuje odpowiednimi pokwitowaniami, potwierdzając ich związek z prowadzoną sprawą.

Wynagrodzenie adwokata nie obejmuje opłat sądowych oraz skarbowych, które Klient musi uiścić.
Wszyscy Klienci, które bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny nie są w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia, mogą skorzystać z przywileju zwolnienia od kosztów sądowych. Należy w tym celu sporządzić wniosek oraz wskazać w nim konkretnego adwokata.

Kancelaria zapewnia najwyższą jakość świadczonych usług, stałą opiekę prawną i dyspozycyjność. Zlecenia wykonywane są rzetelnie, terminowo oraz skrupulatnie.