Szanowni Państwo, w trakcie codziennej pracy bardzo często spotykamy się z pytaniami dotyczącymi zarówno etapu przygotowania do rozprawy, jej przebiegu, jak i zasad współpracy z Kancelarią. Usługi, które realizujemy, oparte są na jasnych i niezmiennych warunkach. Zapewniamy również kompleksową obsługę powierzonych nam spraw, czyli zarówno pomoc w przygotowaniu dokumentacji, wszelkiego rodzaju wniosków, jak i odpowiedzi na pozwy. Nasza obsługa obejmuje również reprezentację Klienta przed sądem oraz w trakcie negocjacji prowadzonych ze stroną przeciwną. Ze względu na tak szeroki zakres świadczonych usług prawnych, zdecydowaliśmy się na zamieszczenie na naszej stronie kilku pytań i odpowiedzi. Są to kwestie najczęściej przywoływane przez naszych Klientów. Mamy więc nadzieję, że udzielone odpowiedzi przybliżą Państwa do pełnego zrozumienia charakteru naszych działań oraz profesjonalizmu, z jakim podejmujemy się rozwiązania powierzonych nam problemów prawnych.

 1. W jaki sposób mogą umówić się z adwokatem?

 2. Ze względu na codzienny charakter pracy prawnika, konieczność jego obecności w Prokuraturze, Sądzie etc., należy wcześniej skontaktować się z biurem Kancelarii w celu uzgodnienia dokładnej godziny spotkania z adwokatem. Da to Państwu gwarancję jego obecności oraz czas przeznaczony wyłącznie Państwu. W celu umówienia się na konsultację prawną bądź spotkanie informacyjne wystarczy zadzwonić po następujący numer telefonu: +48 600 367 287. Możliwy jest także kontakt drogą elektroniczną. Wówczas prosimy o wiadomość wysłaną pod adres: kancelaria@szlas.pl.

 3. Czy informacje, które przekazuję adwokatowi są bezpieczne?

 4. Tak. Zgodnie z obowiązującym prawem zarówno adwokaci, jak i aplikanci zobowiązani są do zachowania bezwzględnej tajemnicy zawodowej, z której zwolnić może ich jedynie Sąd. Pełną poufnością objęte są zatem zarówno informacje przekazywane przez Klienta w formie ustnej, jak również dostarczana do biura Kancelarii dokumentacja związana z daną sprawą.

 5. Czy obsługa kancelarii zagwarantuje mi wygraną w danej sprawie?

 6. Nie. Nie dajemy naszym Klientom takiej gwarancji, gdyż byłoby to wprowadzeniem ich w błąd. Możemy zapewnić, że jako prawnicy dołożymy wszelkich starań, aby ich problem prawny został rozstrzygnięty zgodnie z oczekiwaniami, ale gwarancji, że tak się stanie – nie damy. Każdy nasz Klient musi być świadomy tego, że nie od woli adwokata zależy ostateczny rezultat sprawy. Ma na niego wpływ szereg różnych czynników – w tym także stanowisko strony przeciwnej. Jednak wieloletnie doświadczenie oraz wiedza, którą posiadamy, pozwala nam dokonywać wnikliwej analizy każdej ze spraw. Na tej podstawie już na samym początku współpracy jesteśmy w stanie informacyjnie określić stopień trudności danego problemu oraz oszacować szanse na powodzenie planowanych działań. Zawsze jednak zaznaczamy, że są to jednak wnioski o charakterze informacyjnym, nie zaś zobowiązujące obietnice. Ostateczny wyrok i rezultat danej sprawy zależy od decyzji niezawisłego i niezależnego sądu.

 7. Kancelaria znajduje się w Gdańsku – czy mogę jej powierzyć sprawę, która toczy się przed sądem znajdującym się w innym mieście?

 8. Tak. Działamy głównie na terenie Trójmiasta, ale jeżeli sprawa naszego Klienta tego wymaga – także w innych częściach kraju. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że wielokrotnie miejsce rozpraw zostaje wyznaczone niezależnie od Państwa miejsca zamieszkania. Dlatego też pozostajemy do Państwa dyspozycji również w sytuacjach, kiedy obsługa prawna (głównie reprezentacja w trakcie rozprawy) będzie odbywać się poza Gdańskiem.

 9. Moja sprawa jest już w toku. Czy w związku z tym mogę powierzyć ją adwokatowi?

 10. Tak. Wielu Klientów zwleka z decyzją podjęcia współpracy z Kancelarią i powierzenia jej prowadzenia sprawy – głównie z obawy przed wysokimi kosztami. Później, już w jej trakcie, tkwią w przekonaniu, że na taką obsługę jest już za późno. Nic bardziej mylnego. Wstąpienie adwokata do sprawy możliwe jest praktycznie na każdym jej etapie – bez względu na jej charakter, stopień zawiłości oraz dotychczasowy przebieg. Oczywiście im wcześniej zdecydują się Państwo na takie wsparcie, tym szanse prawidłowego, ukierunkowanego na zabezpieczenie Państwa interesów działania będą większe.

 11. Czy podejmując się współpracy z Kancelarią będę zobowiązany do uczestniczenia we wszystkich rozprawach?

 12. Jeżeli obecność nie jest wymagana – nie. Pełnomocnictwo adwokata upoważnia prawnika do pełnego reprezentowania Państwa stanowiska przed sądem. Wówczas Państwa obecność w trakcie rozprawy nie jest obligatoryjna.

 13. Zależy mi na jak najszybszym rozwiązaniu danej sprawy – czy Kancelaria mi to zapewni?

 14. Kancelaria bez wątpienia dołoży wszelkich starań, aby przebieg sprawy był płynny i zmierzał do możliwie jak najszybszego jej rozstrzygnięcia. Nie jest jednak w stanie tego zagwarantować, gdyż w praktyce ma na to wpływ wiele różnych czynników – także stanowisko strony przeciwnej i wykorzystywane przez nią argumenty, które nie zawsze da się przewidzieć.

 15. Zamierzam zlecić Kancelarii pełną obsługę sprawy – jakie obowiązki będą wówczas spoczywały na adwokacie?

 16. W ramach kompleksowej obsługi prawnej Kancelaria przejmuje na siebie obowiązek:

  • udzielenie Klientowi wszelkich niezbędnych informacji związanych z przebiegiem sprawy,
  • przygotowania pism procesowych oraz pełnej dokumentacji sprawy,
  • szczegółowego zapoznania się z dotychczasową dokumentacją sprawy oraz bieżącego śledzenia nowych dokumentów i akt sprawy,
  • kompleksowego doradztwa oraz ustalenia z Klientem szczegółów dalszego postępowania (proponowana przez adwokata strategia działania musi zostać przez Klienta zaaprobowana),
  • udziału w czynnościach postępowania i reprezentowania stanowiska Klienta.

 17. Zamierzam zlecić Kancelarii pełną obsługę sprawy – jakie obowiązki będą spoczywały na mnie?

 18. Do obowiązków, które pozostają po stronie Klienta, zalicza się:

  • bieżące informowanie adwokata o nowych informacjach związanych ze sprawą, które mogą mieć wpływ na jej dalszy przebieg;
  • bezwzględne i natychmiastowe dostarczenie Kancelarii wszelkich dokumentów sprawy – również nowych, które pojawiają się już w trakcie jej prowadzenia;
  • utrzymywanie stałego kontaktu z adwokatem,
  • terminowego regulowania opłat za wynagrodzenie adwokata.

 19. Jestem już umówiony na spotkanie z adwokatem. Jakie dokumenty powinienem ze sobą zabrać?

 20. To bardzo ważne pytanie. Odpowiednie przygotowanie do spotkania z adwokatem pozwoli prawnikowi na natychmiastowe wniknięcie w charakter sprawy. Prosimy więc o zabranie ze sobą:

  • pełnej dokumentacji sprawy – wszystkich dokumentów, którymi Państwo dysponujecie (oczywiście związanymi ze sprawą);
  • pełne nazwy prawne podmiotów, które są zaangażowane w sprawę;
  • daty poszczególnych zdarzeń;
  • korespondencję (w szczególności tę administracyjną) związaną ze sprawą;
  • listę potencjalnych świadków.

 21. Jaki jest koszt porady prawnej?

 22. Ustalany jest zawsze indywidualnie. Wynika przede wszystkim ze stopnia trudności danej sprawy, a co za tym idzie – czasu, który adwokat musi poświęcić na jej przeanalizowanie. Jednak orientacyjnie możemy wskazać, że koszt porady oscyluje w granicy od 50 do 200 zł.

 23. W jaki sposób finalizowane jest wynagrodzenie adwokata?

 24. Umożliwiamy Klientom Kancelarii skorzystanie z takiej formy rozliczenia, która jest dla nich najwygodniejsza. Oczywiście doradzamy również przy jej wyborze – bardzo często jest to konsekwencją charakteru sprawy. Rozliczenie może więc mieć charakter:

  • ryczałtowy (obejmuje wówczas stałą stawkę wynagrodzenia),
  • godzinowy (wynika z godzinowego nakładu pracy prawnika),
  • premiowy (tzw. premia od sukcesu).

 25. Czy możliwe jest umówienie się na spotkanie z prawnikiem poza wyznaczonymi godzinami pracy Kancelarii?

 26. Tak. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że życie zawodowe i rodzinne naszych Klientów niejednokrotnie uniemożliwia im ustalenie godzin spotkania z adwokatem w czasie stałej pracy Kancelarii. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest oczywiście uzgodnienie terminu spotkania poza stałymi godzinami.

 27. Jak mogę uzyskać informację dotyczącą dokładnych kosztów obsługi prawnej?

 28. Taką informację przedstawi adwokat. Po zapoznaniu się z charakterem sprawy, jej stopniem złożoności oraz wszystkimi aspektami będzie w stanie dokonać wyceny obsługi prawnej.

 29. Jestem przedsiębiorcą – czy mogę powierzyć Kancelarii stałą obsługę prawną mojej firmy?

 30. Tak. Kancelaria podejmuje się obsługi Klientów indywidualnych oraz biznesowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie negocjacji czy opiniowania umów biznesowych. Realizujemy także doradztwo i wspomagamy codzienne działania firmy (w ich prawnym zakresie).