Obsługa Kancelarii Prawnej adwokata Krzysztofa Szlasa w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz cywilnego, związana z rozwodami, opiera się na podstawach prawnych przedstawionych przede wszystkim w treści ustawy z dn. 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Bardzo często sprawy rozwodowe wymagają jednak wieloaspektowego podejścia. Wynika to m.in. z konieczności podziału majątku wspólnego małżonków, ustalenia praw opieki nad dziećmi, ustalenie wysokości alimentów etc. Ze względu na złożoność spraw rozwodowych – niezbędne okazuje się wsparcie Kancelarii.

Rozwód czy separacja?

Decyzja między rozwodem a separacją wcale nie jest taka prosta i oczywista, jak mogłoby się wydawać na początku. Z każdą z tych decyzji związane są określone konsekwencje prawno-formalne. Wskazać należy kilka podstawowych różnic między rozwodem a separacją.

SEPARACJA

ROZWÓD

możliwość zawarcia nowego związku małżeńskiego

NIE

TAK

prawo do złożenia pozwu/wniosku

przysługuje obojgu małżonków (bez względu na winę za rozkład pożycia)

małżonek odpowiedzialny za rozkład pożycia nie może wnieść wniosku

przesłanki

wystarczy wykazać, że rozpad pożycia jest zupełny

należy wykazać, że ma miejsce całkowity i trwały rozpad pożycia

nazwisko

bez zmian

małżonkowie maja prawo do powrotu do swojego dawnego nazwiska

obowiązek pomocy

małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej pomocy (w określonych sytuacjach)

na małżonkach nie spoczywa obowiązek wzajemnej pomocy

koszty

stosunkowo niskie (przy zgodzie na separację obu małżonków wyrok sądu można uzyskać nawet w trakcie jednej rozprawy)

uzależnione od charakteru postępowania (czy jest to rozwód z orzekaniem o winie, jakie jest stanowisko drugiej strony etc.)

Dodatkowe kwestie towarzyszące rozwodom

Prowadzenie spraw rozwodowych, w trakcie których Kancelaria reprezentuje stanowisko swojego Klienta, bardzo często wymaga rozstrzygnięcia dodatkowych kwestii. Zmiana życia dotychczasowych partnerów – małżonków – znacznie oddziałuje na życie ich dzieci, wymaga też podziału majątku. Dlatego Kancelaria stara się swoim Klientom zapewnić kompleksową obsługę. Oto lista przykładowych zagadnień, które bardzo często podnoszone są równolegle do spraw
rozwodowych:

  • kwestia winy za rozpad małżeństwa (w przypadku rozwodów z orzekaniem o winie),
  • alimenty łożone zarówno na współmałżonka, jak i dzieci (ustalenie ich wysokości oraz terminu zobowiązania),
  • podział władzy rodzicielskiej (ograniczenie władzy rodzicielskiej, całkowite pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa, ustalenie zasad kontaktu z dzieckiem etc.),
  • ustalenie zasad korzystania ze wspólnych ruchomości i nieruchomości – w tym także spłaty wartości mienia przez jednego z małżonków na rzecz drugiego (uregulowanie kwestii finansowych małżonków).