Kancelaria prawna Gdynia - Adwokat Krzysztof Szlas

Regulacje prawne w Polsce mogą być skomplikowane, między innymi ze względu na zawiłości języka prawniczego, a także liczbę kodeksów. W ramach działalności Kancelarii Adwokackiej Krzysztofa Szlasa, świadczymy pomoc między innymi w obszarze obsługi podmiotów gospodarczych, prawa cywilnego, rodzinnego, spółek i działalności gospodarczej, administracyjnego, budowalnego, nowych technologii, pracy, karnego, a także zajmujemy się reprezentacją naszych Klientów podczas postępowań sądowych.

Świadczona pomoc w Kancelarii Adwokackiej Krzysztofa Szlasa

Poza wyżej wymienionymi już usługami prawniczymi, proponujemy rozwiązywanie postępowań windykacyjnych, a także zajmujemy się reprezentowaniem stron podczas rozwodów, obsługujemy przy tym naszych Klientów kompleksowo. Zajmujemy się spisywaniem wszelkiej niezbędnej dokumentacji, koordynujemy nasze działania z policją i innymi służbami, tak aby pozyskać niezbędne dowody w danej sprawie. Postępujemy przy tym w pełni uczciwie - ułatwiamy sądowi podjęcie sprawiedliwej decyzji w danej sprawie.

Krzysztof Szlas – porady prawne

W ramach naszej działalności zajmujemy się także realizowaniem porad prawnych naszym Klientom. To obejmuje między innymi pomoc w sprawdzaniu poprawności budowy zawartych umów. Proponujemy przy tym rozwiązania problemów Klientów, które są zgodne z literą prawa. Ważne jest wszakże, aby wszystkie podejmowane zarówno przez Klientów, jak i przez nas, działania odpowiadały temu, co jest zapisane w systemie prawnym państwa polskiego.

Kancelaria Adwokacka prowadzona w Gdyni

Nasze biuro znajduje się w bardzo dobrze skomunikowanej części Gdyni, można więc bardzo łatwo do nas dojechać na przykład za pomocą komunikacji miejskiej. Ze świadczonej przez nas pomocy mogą skorzystać więc także mieszkańcy ościennych miejscowości, w tym Sopotu i Gdyni. Nad sprawami naszych Klientów sprawuje piecze złożony zespół zbudowany z adwokatów, a także radców prawnych. Zajmujemy się także obsługą obcokrajowców, którzy mogą nie orientować się w skomplikowanym systemie regulacji prawnych w Polsce, w języku angielskim.

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – jest niekonstytucyjnyDożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – jest niekonstytucyjnyMożliwość orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przewiduje art. 42 §3 k.k. Sankcja jest względnie obligatoryjna i dotyczy kierowców, którzy: Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może odstąpić od orzekania

Oferta Kancelarii

Dnia 30 czerwca 2023 r. ma ruszyć System do Obsługi Podstępowań Administracyjnych w BudownictwieDnia 30 czerwca 2023 r. ma ruszyć System do Obsługi Podstępowań Administracyjnych w BudownictwieDnia 30 czerwca 2023 r. planowane jest uruchomienie Systemu do Obsługi Podstępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB), którego celem jest realizacja „idei jednego okienka”.  „Administracja budowlana i proces inwestycyjno-budowlany stanie się jednym

Rzecznik TSUE: Bankom nie przysługuje prawo do wynagrodzenia za korzystanie z kapitałuRzecznik TSUE: Bankom nie przysługuje prawo do wynagrodzenia za korzystanie z kapitałuZgodnie ze stanowiskiem Rzecznika TSUE, Bank nie może dochodzić wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, gdy umowa została unieważniona. Skoro nieważność ta powstała na skutek zamieszczenia przez bank nieuczciwych klauzul, przedsiębiorca