Adwokat Krzysztof Szlas

ROZWÓD – jest długo, będzie jeszcze dłużej i trudniej oraz drożej

0 Comments

Planowana reforma przez Resort sprawiedliwości chce wprowadzić dodatkowy etap w postępowaniu rozwodowym, który trzeba będzie przejść przed wniesieniem pozwu o rozwód. Do Kodeksu postępowania cywilnego dodane zostaną art. 436[1]–436[4], zgodnie z którym małżonkowie będący rodzicami małoletnich dzieci, przed złożeniem pozwu o rozwód lub separację muszą złożyć wniosek o przeprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego. Po złożeniu wniosku przewodniczący […]

Adwokat Krzysztof Szlas

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie kar umownych z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie III CZP 16/21

0 Comments

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie III CZP 16/21 ​Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązania w postaci określonego procentu ustalonego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, nawet jeżeli nie określono końcowego terminu naliczania kary umownej ani jej kwoty maksymalnej.

Jak przygotować się do rozwodu?

0 Comments

W pierwszej kolejności należy przygotować dokumenty z urzędu stanu cywilnego poświadczające zawarcie związku małżeńskiego, a także akty urodzenia dzieci. Ponadto należy przygotować dokumenty poświadczające wysokość dochodów, w szczególności PIT za ostatni rok, zaświadczenie o osiąganych zarobkach za ostatnie 6 – 12 miesięcy. Dodatkowo, w sprawie o rozwód, w przypadku gdy posiadają Państwo małoletnie dzieci rozsądnie jest także przygotować dowody dotyczące kosztów […]

Kredyty frankowe – będzie stanowisko Sądu Najwyższego

0 Comments

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wystąpił z wnioskiem o rozstrzygnięcie przez skład całej Izby Cywilnej SN zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych. Pani Prezes przedstawiła wniosek o rozstrzygnięcie przez skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego następujących zagadnień prawnych: 1. Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się […]

Utrudnianie kontaktów z dziećmi „na koronawirusa”

0 Comments

W trakcie postępowania o rozwód lub o ustalenie kontaktów z dzieckiem, w którym Sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów jednego z rodziców z dzieckiem, to należy pamiętać, iż to postanowienie jest natychmiast wykonalne. Oznacza to, że osoba uprawniona ma nie tylko prawo, ale i obowiązek wykonywać kontakty ze swoim dzieckiem/dziećmi. Przedmiotowe orzeczenie reguluje ryb, terminy, […]