Kancelaria Adwokacka Krzysztof Szlas świadczy usługi na rzecz Klientów indywidualnych z uwzględnieniem wszystkich obszarów prawa. Pomoc, której udziela adwokat, bardzo często skupia się na problemach dnia codziennego – tych o charakterze zawodowym, jak i rodzinnym. Usługi świadczone przez Kancelarię to przede wszystkim kompleksowe doradztwo prawne. Jednak prawnicy biura adw. Krzysztofa Szlasa podejmują się również całościowego prowadzenia spraw o różnym charakterze i różnym stopniu trudności, z uwzględnieniem reprezentowania stanowiska Klienta na wszystkich etapach postępowania, także w trakcie rozprawy sądowej.

Ze względu na różnorodność problemów, z którymi Klienci zgłaszają się do Kancelarii, staramy się w żaden sposób nie ograniczać oferty usługowej i nie zamykać jej w jakimkolwiek obszarze tematycznym. Poniżej przedstawiamy Państwu przykładowe zagadnienia, z którymi wiąże się obsługa prawna Klientów indywidualnych. Pragniemy jednak zaznaczyć, że charakter i zakres świadczonych usług zawsze dostosowywany jest indywidualnie i wynika ze specyfiki powierzonej nam sprawy.

Kancelaria realizuje obsługę Klientów indywidualnych m.in. w zakresie prawa:

 1. cywilnego:
  • ocena umów cywilnoprawnych, ich opiniowanie czy też przygotowywanie na życzenie Klienta;
  • prowadzenie spraw spadkowych;
  • dochodzenie odszkodowań;

 2. rodzinnego:
  • przygotowywanie pozwów rozwodowych i reprezentowanie Klienta w trakcie rozprawy;
  • prowadzenie spraw alimentacyjnych oraz związanych z uzgodnieniem zasad opieki nad dziećmi;
  • reprezentowanie Klient w trakcie spraw majątkowych (w przypadku konieczności podzielenia majątku wspólnego małżonków);

 3. pracy:
  • ocenianie umów pod kątem poprawności i zgodności z obowiązującymi przepisami;
  • reprezentowanie Klienta przed sądem (np. w sporze z pracodawcą);
  • przygotowywanie wezwań do wypłaty zaległego wynagrodzenia oraz odwołań od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia;

 4. administracyjnego:
  • reprezentowanie Klientów w sporach toczonych przed sądami administracyjnymi, w tym także przygotowywanie odwołań od decyzji o charakterze administracyjnym;
  • przygotowywanie pełnej dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia postępowania administracyjnego;

 5. karnego:
  • reprezentowanie Klienta na wszystkich etapach postępowania (także przed sądem);
  • występowanie w charakterze obrońcy oskarżonego.