Prawo cywilne

Rozumienie i przede wszystkim realizowanie kompleksowej obsługi w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego wymaga nie tylko doświadczenia, ale przede wszystkim wieloaspektowego podejścia do przedstawianych problemów. Niejednokrotnie wymagają one rozstrzygnięcia na różnych poziomach i przy wykorzystaniu przepisów ujętych w treści różnych ustaw. Pomoc prawnika okazuje się więc wsparciem zarówno w sprawach związanych z tematyką odszkodowań, sprawach majątkowych (także spadkowych), jak i tych, których podstawą staje się prawo rodzinne i opiekuńcze.

Realizowane przez Kancelarię Adwokacką Krzysztof Szlas usługi koncentrują się w pierwszej kolejności na wszechstronnym doradztwie prawnym. Jednak Klienci Kancelarii mogą nie tylko skonsultować z prawnikiem rozmaite kwestie związane z tematyka prawa cywilnego, ale również skorzystać z pełnomocnictwa adwokata. Reprezentując swoich Klientów kancelaria zapewnia im pełną obsługę, obejmującą zarówno przygotowanie dokumentacji procesowej (w tym także odpowiedzi na otrzymane pozwy), sporządzenie umów lub też innych, określonych przepisami prawa cywilnego dokumentów, jak i zastępstwo procesowe.

Z pomocy Kancelarii Adwokackiej Klienci mogą skorzystać doraźnie – np. w formie jednorazowej konsultacji z prawnikiem – lub w formie stałego doradztwa (np. w sytuacjach wymagających wieloetapowego rozstrzygnięcia oraz w przypadku działań długoterminowych).

Pragniemy zaznaczyć, że szczegółowy zakres czynności zawsze wynika z charakteru przedstawionej adwokatowi sprawy. Ma on związek również z jej stopniem zawiłości oraz stanowiskiem reprezentowanym przez stronę przeciwną. Dlatego też obsługa Kancelarii zawsze ma charakter indywidualny. By jednak przedstawić Państwu rozpiętość naszych działań w obszarze zagadnień związanych z prawem cywilnym, prezentujemy najczęściej realizowane usługi:

  • sporządzanie umów cywilnoprawnych, jak również ich opiniowanie; analizie prawnej poddajemy także projekty, porozumienia, czy też listy intencyjne; podejmujemy się przygotowania oświadczeń jednostronnych;
  • reprezentowanie Klienta w sprawach o odszkodowanie (dotyczy zarówno przygotowania pozwu, reprezentowania na etapie negocjacji, jak również w trakcie rozprawy);
  • prowadzenie spraw związanych z prawem rodzinnym (rozwody, separacje, sprawy alimentacyjne, sprawy o ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa, przygotowanie umowy konkubenckiej, sprawy o podział majątku etc.);
  • prowadzenie spraw reklamacyjnych (np. w przypadku niezgodności zakupionego towaru z opisem, jak również w innych sprawach konsumenckich);
  • doradztwa w sprawach spadkowych (także przy przygotowywaniu testamentu);
  • doradztwa oraz reprezentowania Klienta w sprawach związanych z prawem rzeczowym.