Prawo pracy

Obsługę, którą Kancelaria Adwokacka adw. Krzysztofa Szlasa realizuje w zakresie zagadnień prawa pracy, skierowana jest w stronę podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych. W trakcie wieloletniej praktyki prawnicy uczestniczyli w różnych sprawach reprezentując zarówno stronę pracodawcy, jak i pracownika. Zakres świadczonych usług, skoncentrowanych nie tylko na doradztwie, ale przede wszystkim realizacji kompleksowej obsługi prawnej, zawsze uzgadniany jest z Klientem i wynika z charakteru przedstawionego problemu bądź też oczekiwań Klienta względem działań adwokata. Pragniemy jednak zaznaczyć, że pomoc, której udziela Kancelaria, obejmuje zarówno czynności związane z przygotowaniem pełnej dokumentacji (procesowej, wewnątrzfirmowej, regulującej stosunek pracy etc.), doradztwo m.in. w kwestiach dotyczących reorganizacji firmy, restrukturyzacji, zwolnień etc., jak również reprezentowania Klienta – np. w trakcie sporów (z pracodawcą/pracownikiem).

Poniżej prezentujemy przykładowe czynności, które w związku z obsługą prawną realizuje nasza Kancelaria. Jest to:

 1. przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz poddawanie gotowych już umów wnikliwej analizie prawnej (ocena ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa pracy);
 2. dochodzenie roszczeń/ odszkodowań z tytułu:
  • rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia,
  • dyskryminacji na tle rasowym, religijnym, politycznym, płciowym etc.
  • mobbingu,
  • rozwiązania umowy w sposób całkowicie niezgodny z obowiązującymi przepisami,
  • zakazu konkurencji – dotyczy zarówno sytuacji, w których pracownik ubiega się o należną mu gratyfikację finansową wynikającą z przestrzegania zapisu o zakazie konkurencji, jak i sytuacji, w której pracodawca dochodzi odszkodowania z tytułu naruszenia bądź złamania przez pracownika zakazu konkurencji;
  • braku wynagrodzenia finansowego za nadgodziny bądź też pracę w godzinach nocnych;
 3. przygotowywanie dokumentacji wewnątrzfirmowej (dotyczy regulaminów wewnętrznych, uchwał porządkowych oraz dokumentów regulujących wysokość wynagrodzeń oraz sposobu ich przyznawania);
 4. wsparcie w trakcie prowadzenia negocjacji (dotyczy przede wszystkim sytuacji spornych – m.in. konfliktu pracodawcy ze związkami zawodowymi);
 5. reprezentowanie Klienta w trakcie postępowania sądowego.