Prawo spółek i działalności gospodarczej

Prowadzona przez adwokata Krzysztofa Szlasa Kancelaria Adwokacka posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych oraz spółek prawa handlowego. Usługi, które świadczymy na rzecz polskich przedsiębiorców dotyczą zarówno kwestii towarzyszących zakładaniu działalności, wprowadzaniu zmian w strukturach organizacyjnych, ochronie interesów danego podmiotu, jak również likwidacji działalności. Klienci Kancelarii mogą więc skorzystać z jej wsparcia na każdym etapie biznesowego rozwoju. Oczywiście dominującym elementem współpracy w zakresie prawa spółek i działalności gospodarczej jest kompleksowe doradztwo, dzięki któremu nasi Klienci mogą konsultować bieżące decyzje czy też analizować konsekwencje prawne planowanych działań. Jednak celem Kancelarii od początku jest zapewnienie wszechstronnego wsparcia, które wykracza poza doradztwo.

Pragniemy zaznaczyć, że Kancelaria jest w pełni przygotowana do całościowej i stałej obsługi przedsiębiorstw. Udziela także wsparcia doraźnego – szczególnie w sytuacjach wymagających obecności prawnika. W ramach podstawowej obsługi i czynności przeprowadzanych przez adwokata znajduje się:

  • doradztwo przy wyborze formy prawnej spółki (ma to później swoje konsekwencje w planach optymalizacji podatkowej), przy przekształceniach, fuzjach, przejęciach oraz sprzedaży udziałów;
  • przygotowanie pełnych projektów podstawowej dokumentacji wewnątrzfirmowej, a w tym: statutów i uchwał porządkowych, regulaminu pracy, regulaminów świadczeń socjalnych etc.
  • sporządzenie fachowych opinii prawnych na temat dostarczonych przez Klienta dokumentacji (mogą to być umowy cywilnoprawne, ugody, kontrakty czy też projekty);
  • pełne doradztwo oraz reprezentowanie interesów spółki w trakcie prowadzonych negocjacji (zarówno tych o charakterze handlowym, jak i w trakcie sporu);
  • pełnomocnictwo – reprezentowanie i dbanie o interesy Klienta zarówno przed organami administracyjnymi, kontrahentami i potencjalnymi partnerami biznesowymi, jak i w trakcie sporów, toczonych m.in. na salach sądowych;
  • prowadzenie działań windykacyjnych w imieniu spółki (dotyczy dochodzenia należności zarówno w trybie polubownym, jak i sądowym);
  • doradztwo związane z tematyka prawa upadłościowego.