Reprezentacja w postępowaniach sądowych

We wszelkiego rodzaju postępowaniach – niezależnie od charakteru sprawy – osoby będące stroną maja prawo do skorzystania z pomocy adwokata w formie pełnomocnictwa. Reprezentacja procesowa obejmuje cały szereg czynności, które pozwalają na przemyślaną, rozważną, ale także służącą skutecznemu zabezpieczeniu interesów Klienta aktywność w trakcie trwającego postępowania.

W ramach obsługi, którą Kancelaria Adwokacka Krzysztof Szlas realizuje, znajduje się reprezentacja przed sądami:

  • administracyjnymi,
  • powszechnymi (rejonowymi, apelacyjnymi, okręgowymi),
  • Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Reprezentacja w postępowaniach sądowych jest wsparciem, z którego skorzystać mogą zarówno Klienci pozwani, jak również i Ci z Państwa, którzy wobec strony przeciwnej zamierzają wnieść pozew. Usługa realizowana jest przez Kancelarię bez względu na charakter i zakres tematyczny sprawy oraz jej stopień trudności. Co istotne – ze wsparcia adwokata mogą Państwo skorzystać na każdym etapie prowadzonego postepowania. Jego wiedza, doświadczenie oraz indywidualne podejście pozwolą na wypracowanie optymalnej i najkorzystniejszej dla Państwa strategii działania, która zmierzać będzie do jak najszybszego rozstrzygnięcia sporu. W ramach reprezentacji Klienci mogą liczyć na kompleksowe doradztwo, bieżące informowanie o przebiegu sprawy, jak również pełną pomoc przy przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji procesowej. Wyróżnia nas także indywidualne podejście oraz otwartość na potrzeby naszych Klientów.