Windykacja

Zadaniem Kancelarii jest zabezpieczenie ogólnego dobra Klienta – dotyczy to również kwestii finansowych. Niestety – zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, niejednokrotnie borykają się z trudnościami wyegzekwowania spłaty należności ze strony dłużnika. Niekiedy wynika to z niewypłacalności dłużnika, innym razem z całkowitego braku kontaktu z nim (niemożności zweryfikowania ani aktualnego miejsca pobytu, ani też istotnych danych teleadresowych). Niezbędna okazuje się więc pomoc prawnika, który – reprezentując interesy swojego Klienta – podejmie się niezbędnych działań, pozwalających w możliwie jak najkrótszym czasie uzyskać spłatę zadłużenia.

Windykacja polubowna

W ramach windykacji polubownej Kancelaria przygotowuje wezwania do spłaty zadłużenia oraz dostarcza je dłużnikowi. Zadaniem prawnika jest także prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji oraz finalizowania ugód prowadzących do spłaty należności.

Windykacja sądowa

W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu ze strony dłużnika czy też braku woli porozumienia w sprawie warunków spłaty zobowiązania, adwokat kieruje windykację na drogę postępowania sądowego, w celu uzyskania wyroku egzekucji z tytułem wykonawczym. Na tym etapie prawnik nie tylko przygotowuje pełną dokumentacje procesową, ale również reprezentuje swojego Klienta w trakcie prowadzonej przed sądem rozprawy.

Nadzór nad egzekucją komorniczą

Jesteśmy Kancelarią, która swoim Klientom zapewnia kompleksową pomoc. To znaczy, że wsparcia udzielamy również na etapie egzekucji komorniczej. Zadaniem prawnika jest wówczas dopilnowanie, aby przebieg działań komorniczych był nie tylko zgodny z wyrokiem sądu, ale przede wszystkim by pozwolił na możliwie jak najszybsze uzyskanie spłaty zadłużenia.

***

Nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw windykacyjnych ugruntowuje nas w tym, że większość należności można odzyskać już na etapie polubownym. Uczestnictwo prawnika w tego typu działaniach determinuje większą mobilizację do spłaty zadłużenia. Możliwe jest wówczas wypracowanie optymalnych warunków spłaty – korzystnych dla naszego Klienta, jak również dostosowanych do sytuacji ekonomicznej dłużnika.