Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 maja 2014 roku – Prawo do bycia zapomnianym

0 Comments
Adwokat Krzysztof Szlas

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w dniu 13 maja 2014 roku w sprawie Google Spain SL, Google Inc. przeciwko Agencia Española de Protección de Datos (hiszpański odpowiednik Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), Mario Costeja González ważny wyrok.

AEPD nakazał Google Spain SL usunąć odnośniki nawiązujące do internetowego wydania hiszpańskiej gazety z 1998 roku, w której znajdowało się ogłoszenie o licytacji nieruchomości należącej do Mario Costeja Gonzaleza (jak wynika z uzasadnienia w/w orzeczenia licytacja była spowodowana zaległościami na rzecz zakładu ubezpieczeń społecznych).

Na skutek sprzeciwu Google Spain SL sprawa trafiła do hiszpańskiego sądu, a stamtąd przed Trybunał Sprawiedliwości UE, który orzekł, że Google Spain SL jest administratorem danych osobowych, a co się z tym wiąże, możliwe jest zobowiązanie go do ich usunięcia na wniosek uprawnionego podmiotu.

Powyższe orzeczenia jest bardzo istotne. Daje internautom skuteczne narzędzie do walki o ochronę prywatności. Ponadto z orzeczenia wynika, iż prawo jednostki do poszanowania jej prywatności i dobrego imienia stoi wyżej niż prawo społeczności do dostępu do informacji.

Kancelaria Adwokacka Krzysztof Szlas