Restrukturyzacja firmy

0 Comments
Rozwiązujemy problemy prawne

Restrukturyzacja firmy to szereg działań w sferze kapitałowej, zarządczej, czy po stronie aktywów firmy, których celem jest optymalizacja sposobu wykorzystania posiadanych zasobów przedsiębiorstwa, czy też poprawa pozycji podmiotu na rynku.

Główmy celem restrukturyzacji firmy, to uniknięcie ogłoszenia upadłości na skutek zawarcia układu z wierzycielami lub, jeśli to konieczne, przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Restrukturyzacja firmy pozwala ją uchronić przed agresywnymi działaniami ze strony wierzycieli. Firma zyskuje czas niezbędny do wprowadzenia zmian m.in. w zakresie jej prowadzenia, poprawy relacji z kontrahentami czy też wierzycielami, optymizacji zadłużenia oraz zatrudnienia. Ponadto pozwala na pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania.

Procedura zmierzająca do uniknięcia ogłoszenia upadłości polega między innymi na znalezieniu przyczyn kryzysu ekonomicznego firmy, ich eliminację, poprawą relacji z kontrahentami oraz umożliwia poprawę stanu finansów na przyszłość w wyniku pozyskania dodatkowych źródeł finansowania.

Wyróżniamy cztery postępowania restrukturyzacyjne (procedury te są regulowane przez ustawę prawo restrukturyzacyjne).

Przed wyborem konkretnego postępowania należy ocenić możliwości wprowadzenia zmian w firmie w przyszłości w kontekście jej aktualnego stanu (wiedza, potencjał firmy oraz jej kondycja finansowa).

Przeprowadzenie restrukturyzacji firmy jest możliwe w ramach czterech postępowań:

  • o zatwierdzenie układu – postępowanie pozasądowe prowadzone przed doradcę restrukturyzacyjnego, układ jest zatwierdzany (lub nie) przez sąd;
  • przyspieszone postępowanie układowe – celem jest zawarcie układu po sporządzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie;
  • układowe – celem jest zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności;
  • sanacyjne – umożliwia firmie przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.