Utrudnianie kontaktów z dziećmi “na koronawirusa”

0 Comments

W trakcie postępowania o rozwód lub o ustalenie kontaktów z dzieckiem, w którym Sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów jednego z rodziców z dzieckiem, to należy pamiętać, iż to postanowienie jest natychmiast wykonalne. Oznacza to, że osoba uprawniona ma nie tylko prawo, ale i obowiązek wykonywać kontakty ze swoim dzieckiem/dziećmi.

Przedmiotowe orzeczenie reguluje ryb, terminy, a także miejsce kontaktów rodzica z dzieckiem. Podobnie jest w sytuacji gdy mamy wyrok rozwodowy zawierający punkty dotyczące sposobu kontaktów rodzica z małoletnim dzieckiem.

Wskazać należny, iż zagrożenie zarażenia dzieci wirusem COVD-19 może mieć wpływ na wykonywanie kontaktów. Jednakże biorąc pod uwagę obecne regulacje prawne, to brak jest podstaw , do ewentualnego ograniczenia, czy samowolnego zniwelowania kontaktów rodzica z dzieckiem. Jedynie w sytuacji kwarantanny istnieje możliwość ograniczenia ich wykonywania.

Podkreślenia również wymaga, iż Ministerstwo Sprawiedliwości, po otrzymaniu licznych doniesień o utrudnianiu kontaktów “na koronowirusa”, wydało stanowisko w którym podkreśliło, że obowiązują wszystkie postanowienia sądów w zakresie kontaktów i to zarówno prawomocne, jak i nieprawomocne, lecz natychmiast wykonalne, wydane w trybie zabezpieczenia.

Zważyć należy, iż brak realizacji kontaktów może prowadzić do wszczęcia odpowiedniego postępowania, a następnie nakazania zapłaty określonej sumy pieniężnej na podstawie przepisów art. 598[15] , art. 598[16] oraz art. 598[22] Kodeksu postępowania cywilnego.