Rozwiązujemy problemy prawne

Zwolnienie pracownika zgodnie z prawem

0 Comments

Zgodnie z regulacjami przewidzianymi w Kodeksie pracy umowę o pracę można rozwiązać w następujący sposób: a) na mocy porozumienia stron, b) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem), c) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia), d) z upływem czasu, na który była […]

Temida

Rozwód z orzeczeniem o winie

0 Comments

Orzekając rozwód sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Orzeczenie co do winy (art. 57 § 1 k.r.o. ) zostaje zamieszczone w sentencji wyroku, podobnie jak orzeczenie o rozwodzie. W sentencji wyroku sąd stwierdza, że rozwód nastąpił z winy obojga lub jednego z małżonków albo bez ich winy. W sentencji wyroku nie […]

Oferta Kancelarii

Wypowiedzenie zmieniające

0 Comments

Wypowiedzenie zmieniające wprowadza zmiany w warunkach płacy i pracy dla pracownika. Zazwyczaj zmiany są mniej korzystne dla pracownika niż dotychczasowe warunki. Brak zgody na przyjęcie nowych warunków powoduje rozwiązanie umowy wraz z zakończeniem okresu wypowiedzenia. Pracownik może przyjąć nowe warunki lub się na nie nie zgodzić. Wypowiedzenie zmieniające powinno zawierać informację, że do połowy trwania […]

Rozwiązujemy problemy prawne

Restrukturyzacja firmy

0 Comments

Restrukturyzacja firmy to szereg działań w sferze kapitałowej, zarządczej, czy po stronie aktywów firmy, których celem jest optymalizacja sposobu wykorzystania posiadanych zasobów przedsiębiorstwa, czy też poprawa pozycji podmiotu na rynku. Główmy celem restrukturyzacji firmy, to uniknięcie ogłoszenia upadłości na skutek zawarcia układu z wierzycielami lub, jeśli to konieczne, przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. […]

Komunikat

0 Comments

Szanowni Państwo, informujemy, iż nasza Kancelaria działa całkowicie zdalnie. Dysponujemy narzędziami, które pozwalają na w pełni funkcjonalną pracę na odległość za pośrednictwem między innymi takich aplikacji jak WhatsApp, Skype itp., co umożliwia nam na ciągłe i możliwe niezakłócone świadczenie usług. Jesteśmy dla Was oraz wszystkich naszych Klientów i osób poszukujących porady prawnej, doradztwa prawnego w […]