Porady prawne

Opłata adiacencka

Posted by on Lut 17, 2015 in Porady prawne | Możliwość komentowania Opłata adiacencka została wyłączona

Opłata adiacencka

Czym jest opłata adiacencka? Opłata adiacencka i jej rodzaje zostały uregulowane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.). Opłata związana jest z podziałem nieruchomości oraz z budową urządzeń infrastruktury technicznej (Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych). Stanowi dochód gminy. Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości Jeżeli w wyniku podziału...

Read More

Rozwód

Posted by on Lut 6, 2015 in Porady prawne | Możliwość komentowania Rozwód została wyłączona

Rozwód

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Rozkład pożycia jest trwały jeżeli ustały wszystkie więzi łączące małżonków, zupełny jeżeli więzi te ustały na tyle dawno, że wedle zasad doświadczenia życiowego powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. (por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 marca 2010 r., I ACa 51/10). Rozwód może przybrać dwa warianty:  – z orzeczeniem o winie – bez orzekania o winie Podkreślenia wymaga, iż mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie...

Read More

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty na rzecz byłego małżonka

Posted by on Lut 5, 2015 in Porady prawne | Możliwość komentowania Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty na rzecz byłego małżonka została wyłączona

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty na rzecz byłego małżonka

Powstanie obowiązku alimentacyjnego pomiędzy małżonkami po ustaniu małżeństwa – rozwodzie – uzależnione jest miedzy innymi od ustalenia który z małżonków jest winny rozkładu małżeństwa. Zgodnie z treścią art. 60 k.r.o. małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Niedostatek stanowiący podstawę zasądzenia alimentów na rzecz rozwiedzionego...

Read More