Location Image

ul. Świętojańska 89/6

81-381 Gdynia

Time Image

Pon. - Czw. 8.00 - 17.00

Piątek 8.00-15.00

Kancelaria Adwokacka Krzysztof Szlas Bez kategorii Skrócenie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów – Blokada alkoholowa w samochodzie

Skrócenie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów – Blokada alkoholowa w samochodzie

Oferta Kancelarii


Zgodnie z 84 §2a k.k. sąd może uznać za wykonany zakaz orzeczony dożywotnio (każdy, a nie tylko dotyczący możliwości prowadzenia pojazdu), jeżeli:

  • był on realizowany przez minimum 15 lat;
  • skazany przestrzegał w tym czasie porządku prawnego;
  • nie zachodzi obawa popełnienia po raz kolejny przestępstwa, za które orzeczono środek karny.

Skrócenie zakazu jest dokonywane na wniosek wraz z wykazaniem przez skazanego istnienia wszystkich przesłanek (np. zaświadczenia z Krajowego rejestru Karnego, zaświadczenia potwierdzającego ukończenia terapii dla osób uzależnionych od alkoholu, itp.).

Sąd może i zweryfikuje karalność w kartotekach policyjnych (mandaty itp.), co też może mieć niebagatelny wpływ na skuteczność złożonego wniosku.

Alternatywnym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o zmianę sposobu wykonywania środka karnego na dopuszczenie możliwości kierowania pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową, co przewiduje art. 182a Kodesku karnego wykonawczego, o ile:

  • zakaz był wykonywany przez minimum 10 lat;
  • postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Podkreślenia wymaga, iż zgoda na montaż blokady alkoholowej nie jest tożsama z skróceniem zakazu. Kierowanie pojazdem niewyposażonym w takie urządzenie jest równoznaczne z naruszeniem ograniczenia i powoduje odpowiedzialność karną.

Ważne!!! Raz w roku należy przeprowadzić kalibrację blokady. Brak kalibracji może skutkować uznaniem, iż skazany prowadzi nieodpowiedni samochód, co jest również równoznaczne z naruszeniem ograniczenia i powoduje odpowiedzialność karną.

Related Post

Adwokat Krzysztof Szlas

Wykład w przedmiocie prawa urzędniczego w ramach Studiów Podyplomowych Administracja Publiczna w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.Wykład w przedmiocie prawa urzędniczego w ramach Studiów Podyplomowych Administracja Publiczna w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23.11.2014 roku Partner DGMT Konsorcjum Radców Prawnych i Adwokatów – adwokat Krzysztof Szlas poprowadził wykład w przedmiocie prawa urzędniczego w ramach Studiów Podyplomowych Administracja Publiczna