Rozwiązujemy problemy prawne

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2014 roku w sprawie sygnatura akt III CZP 72/14

0 Comments

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 10 października 2014 roku w sprawie sygn. akt III CZP 72/14 postanowił odmówić podjęcia uchwały czy art. 98 ust. 2 Prawa bankowego stanowi podstawę do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego przeciwko następcom prawnym (z tytułu spadkobrania) dłużnika banku. ​W uzasadnieniu tego orzeczenia przypomniano, iż regułą jest, że sąd może nadać klauzulę […]

Adwokat Krzysztof Szlas

Kolejne przymiarki do zmiany w podatkach

0 Comments

W Rządzie trwają prace nad zmianami w finansowaniu samorządów. W ocenie ekspertów nadszedł czas na zmianę (odejście) od systemu “janosikowego”. Ich zdaniem bez przebudowy systemu źródeł finansowania samorządy terytorialne osiągające największe dochody będą musiały dofinansować te uboższe. Z uzyskanych informacji wynika, iż pojawił się postulat wprowadzenia lokalnego podatku od osób fizycznych. Czytaj więcej na Interia Kancelaria Adwokacka […]

Adwokat Krzysztof Szlas

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 maja 2014 roku – Prawo do bycia zapomnianym

0 Comments

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w dniu 13 maja 2014 roku w sprawie Google Spain SL, Google Inc. przeciwko Agencia Española de Protección de Datos (hiszpański odpowiednik Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), Mario Costeja González ważny wyrok. AEPD nakazał Google Spain SL usunąć odnośniki nawiązujące do internetowego wydania hiszpańskiej gazety z 1998 roku, w której […]

Adwokat Krzysztof Szlas

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2014 r. sygn. akt III CZP 58/14

0 Comments

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11 września 2014 roku orzekł, iż osoba wskazana w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1222) – członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele niebędący członkami […]

Uchwała Sąd Najwyższego z dnia 30.09.2014 r. sygn. akt I KZP 16/14

0 Comments

Z wczorajszej uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego wynika (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 września 20114 roku sygn. akt I KZP 16/14) , iż straże miejskie mogą wnosić do sądu o ukaranie właściciela pojazdu, który odmówił wskazania, kto kierował jego autem w czasie, gdy popełnione zostało wykroczenie drogowe.   Podkreślenia wymaga, iż powyższa uchwała została […]