telefon

+48 600 367 287

e-mail

kancelaria@szlas.pl

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30.01.2015 r. sygn. akt III CZP 34/14 w przedmiocie prokury

0 Comments
Temida

Sąd Najwyższy uchwałą podjętą w składzie siedmiu sędziów z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie o sygn. akt III CZP 34/14, w której wskazał, iż niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu. 

Wskazana powyżej uchwała została podjęta na wniosek Pierwszego  Prezesa Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie przez skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego rozbieżności w wykładni prawa występującej w orzecznictwie sądów powszechnych w zakresie następującego zagadnienia prawnego: „Czy możliwy jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w rubryce «Prokurenci», jednego prokurenta z jednoczesnym zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki?”

Kancelaria Adwokacka Krzysztof Szlas