Utrudnianie kontaktów z dziećmi „na koronawirusa”

0 Comments

W trakcie postępowania o rozwód lub o ustalenie kontaktów z dzieckiem, w którym Sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów jednego z rodziców z dzieckiem, to należy pamiętać, iż to postanowienie jest natychmiast wykonalne. Oznacza to, że osoba uprawniona ma nie tylko prawo, ale i obowiązek wykonywać kontakty ze swoim dzieckiem/dziećmi. Przedmiotowe orzeczenie reguluje ryb, terminy, […]

Wynagrodzenie

Termin odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę a epidemia

0 Comments

W myśl art. 264 § 1 Kodeksu pracy, odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Zgodnie z § 2 tego artykułu, także żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia […]