Adwokat Krzysztof Szlas

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie kar umownych z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie III CZP 16/21

0 Comments

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie III CZP 16/21 ​Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązania w postaci określonego procentu ustalonego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, nawet jeżeli nie określono końcowego terminu naliczania kary umownej ani jej kwoty maksymalnej.