Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie kar umownych z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie III CZP 16/21

Kancelaria Adwokacka Krzysztof Szlas  > Bez kategorii >  Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie kar umownych z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie III CZP 16/21
0 Comments
Adwokat Krzysztof Szlas

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie III CZP 16/21

​Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązania w postaci określonego procentu ustalonego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, nawet jeżeli nie określono końcowego terminu naliczania kary umownej ani jej kwoty maksymalnej.