Location Image

ul. Świętojańska 89/6

81-381 Gdynia

Time Image

Pon. - Czw. 8.00 - 17.00

Piątek 8.00-15.00

Kancelaria Adwokacka Krzysztof Szlas Bez kategorii Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie kar umownych z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie III CZP 16/21

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie kar umownych z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie III CZP 16/21

Adwokat Krzysztof Szlas

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie III CZP 16/21

​Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązania w postaci określonego procentu ustalonego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, nawet jeżeli nie określono końcowego terminu naliczania kary umownej ani jej kwoty maksymalnej.

Related Post

PodziękowaniaPodziękowania

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż Kancelaria Adwokacka Krzysztof Szlas została laureatem Konkursu Orły Prawa w Gdańsku. Bardzo dziękujemy wszystkim za okazane naszej Kancelarii wsparcie.