Location Image

ul. Świętojańska 89/6

81-381 Gdynia

Time Image

Pon. - Czw. 8.00 - 17.00

Piątek 8.00-15.00

Kancelaria Adwokacka Krzysztof Szlas Bez kategorii Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie kar umownych z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie III CZP 16/21

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie kar umownych z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie III CZP 16/21

Adwokat Krzysztof Szlas

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie III CZP 16/21

​Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązania w postaci określonego procentu ustalonego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, nawet jeżeli nie określono końcowego terminu naliczania kary umownej ani jej kwoty maksymalnej.

Related Post