Orzeczenia

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30.01.2015 r. sygn. akt III CZP 34/14 w przedmiocie prokury

Posted by on Lut 5, 2015 in Orzeczenia | Możliwość komentowania Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30.01.2015 r. sygn. akt III CZP 34/14 w przedmiocie prokury została wyłączona

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30.01.2015 r. sygn. akt III CZP 34/14 w przedmiocie prokury

Sąd Najwyższy uchwałą podjętą w składzie siedmiu sędziów z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie o sygn. akt III CZP 34/14, w której wskazał, iż niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.  Wskazana powyżej uchwała została podjęta na wniosek Pierwszego  Prezesa Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie przez skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego rozbieżności w wykładni prawa występującej w orzecznictwie sądów powszechnych w zakresie następującego zagadnienia prawnego: „Czy możliwy jest wpis do...

Read More

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2014 roku w sprawie sygnatura akt III CZP 72/14

Posted by on Paź 14, 2014 in Orzeczenia | Możliwość komentowania Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2014 roku w sprawie sygnatura akt III CZP 72/14 została wyłączona

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2014 roku w sprawie sygnatura akt III CZP 72/14

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 10 października 2014 roku w sprawie sygn. akt III CZP 72/14 postanowił odmówić podjęcia uchwały czy art. 98 ust. 2 Prawa bankowego stanowi podstawę do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego przeciwko następcom prawnym (z tytułu spadkobrania) dłużnika banku. ​W uzasadnieniu tego orzeczenia przypomniano, iż regułą jest, że sąd może nadać klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku. Natomiast art. 98 ust. 2 Prawa bankowego nie reguluje natomiast kwestii wystawienia bankowego...

Read More

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 maja 2014 roku – Prawo do bycia zapomnianym

Posted by on Paź 6, 2014 in Orzeczenia | Możliwość komentowania Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 maja 2014 roku – Prawo do bycia zapomnianym została wyłączona

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 maja 2014 roku – Prawo do bycia zapomnianym

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w dniu 13 maja 2014 roku w sprawie Google Spain SL, Google Inc. przeciwko Agencia Española de Protección de Datos (hiszpański odpowiednik Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), Mario Costeja González ważny wyrok. AEPD nakazał Google Spain SL usunąć odnośniki nawiązujące do internetowego wydania hiszpańskiej gazety z 1998 roku, w której znajdowało się ogłoszenie o licytacji nieruchomości należącej do Mario Costeja Gonzaleza (jak wynika z uzasadnienia w/w orzeczenia licytacja była spowodowana zaległościami na rzecz zakładu ubezpieczeń społecznych). Na skutek sprzeciwu Google Spain SL...

Read More

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2014 r. sygn. akt III CZP 58/14

Posted by on Paź 2, 2014 in Orzeczenia | Możliwość komentowania Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2014 r. sygn. akt III CZP 58/14 została wyłączona

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2014 r. sygn. akt III CZP 58/14

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11 września 2014 roku orzekł, iż osoba wskazana w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1222) – członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele niebędący członkami spółdzielni – może dochodzić zwrotu nadpłaconych opłat eksploatacyjnych na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o świadczeniu nienależnym. Kancelaria Adwokacka Krzysztof Szlas

Read More

Uchwała Sąd Najwyższego z dnia 30.09.2014 r. sygn. akt I KZP 16/14

Posted by on Paź 1, 2014 in Orzeczenia | Możliwość komentowania Uchwała Sąd Najwyższego z dnia 30.09.2014 r. sygn. akt I KZP 16/14 została wyłączona

Z wczorajszej uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego wynika (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 września 20114 roku sygn. akt I KZP 16/14) , iż straże miejskie mogą wnosić do sądu o ukaranie właściciela pojazdu, który odmówił wskazania, kto kierował jego autem w czasie, gdy popełnione zostało wykroczenie drogowe.   Podkreślenia wymaga, iż powyższa uchwała została podjęta w wyniku powstania istotnego zagadnienia prawnego czy wobec treści art. 129b ust. 2  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U z 2012, poz. 1137), po zmianie art. 17§3 k.p.w., z dniem 31 grudnia 2010r. straż gminna (miejska) uzyskała...

Read More