Location Image

ul. Świętojańska 89/6

81-381 Gdynia

Time Image

Pon. - Czw. 8.00 - 17.00

Piątek 8.00-15.00

Kancelaria Adwokacka Krzysztof Szlas Bez kategorii Rzecznik TSUE: Bankom nie przysługuje prawo do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

Rzecznik TSUE: Bankom nie przysługuje prawo do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału


Zgodnie ze stanowiskiem Rzecznika TSUE, Bank nie może dochodzić wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, gdy umowa została unieważniona.

Skoro nieważność ta powstała na skutek zamieszczenia przez bank nieuczciwych klauzul, przedsiębiorca nie może czerpać korzyści z tej sytuacji.

Nie wyklucza to roszczenia konsumenta o wynagrodzenie za korzystanie z jego pieniędzy – czyli rat – uzyskanych przez bank – wskazał w swojej opinii Rzecznik Generalny TSUE.

Wprawdzie opinia Rzecznika Generalnego niczego nie jeszcze nie przesądza, ale ze statystyk wynika, że w zdecydowanej większości spraw Trybunał Sprawiedliwości Uni Europejskiej orzeka zgodnie ze wskazanym przez niego kierunkiem.

Rzecznik podkreślił również, że banki, jako podmioty utworzone na podstawie prawa, są zobowiązane prowadzić swoje sprawy w sposób zapewniający przestrzeganie wszystkich jego przepisów.

Rzecznik generalny Anthony Michael Collins przypomniał, że dyrektywa 93/13  w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich nie określa, jakie są skutki stwierdzenia, że umowa konsumencka staje się prawnie nieistniejąca po usunięciu z niej nieuczciwych warunków. Skutki te – jak wskazał – określane są przez państwa członkowskie na podstawie ich prawa krajowego w sposób zgodny z prawem Unii.

W jego ocenie, bank nie może dochodzić względem konsumenta roszczeń wykraczających poza zwrot przekazanego kapitału kredytu i zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty. W uzasadnieniu podkreślił, że uznanie umowy kredytu hipotecznego za nieważną stanowi konsekwencję zamieszczenia w tej umowie nieuczciwych warunków przez bank.

Przedsiębiorca nie może czerpać korzyści gospodarczych z sytuacji powstałej na skutek własnego bezprawnego działania. Ponadto bank nie byłby zniechęcony do stosowania nieuczciwych warunków w umowach kredytu zawieranych z konsumentami, jeżeli, pomimo uznania tych umów za nieważne, mógłby pobierać od konsumentów rynkowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu. W takiej sytuacji mogłoby się nawet okazać, że narzucanie konsumentom nieuczciwych warunków byłoby dla banku opłacalne.

Related Post