Location Image

ul. Świętojańska 89/6

81-381 Gdynia

Time Image

Pon. - Czw. 8.00 - 17.00

Piątek 8.00-15.00

Kancelaria Adwokacka Krzysztof Szlas Bez kategorii Wyrok TSUE w sprawie frankowiczów

Wyrok TSUE w sprawie frankowiczów


TSUE podkreślił, że „w przypadku unieważnienia umowy z powodu nieuczciwego charakteru jednego z jej warunków należy przywrócić sytuację prawną i faktyczną, jaka istniałaby przy braku w umowie klauzuli abuzywnej”.

W wyroku z dnia 16 marca 2023 roku Trybunał wskazał, że „ochrona przyznana konsumentom na podstawie prawa unijnego (dyrektywy 93/13) nie jest ograniczona jedynie do okresu wykonania umowy, lecz obowiązuje również po wykonaniu tej umowy”.

Na tej podstawie TSUE przyjął, że w przypadku unieważnienia umowy z powodu nieuczciwego charakteru jednego z jej warunków do państw członkowskich należy uregulowanie, w drodze prawa krajowego, skutków tego unieważnienia, z poszanowaniem przepisów unijnych.

system ochrony ustanowiony w prawie unijnym nie znajduje zastosowania, jeżeli konsument się temu sprzeciwia. Konsument może bowiem nie podnosić zarzutu nieuczciwego i niewiążącego charakteru warunku umownego, wyrażając w ten sposób dobrowolną i świadomą zgodę na dany warunek, i unikając tym samym unieważnienia umowy.

„Aby jednak konsument mógł udzielić takiej zgody, sąd krajowy winien wskazać stronom, w sposób obiektywny i wyczerpujący, konsekwencje prawne, jakie może pociągnąć za sobą usunięcie nieuczciwego warunku, i to niezależnie od tego, czy strony są reprezentowane przez pełnomocnika zawodowego. Taka informacja jest tym bardziej istotna, gdy niezastosowanie nieuczciwego warunku może prowadzić do unieważnienia całej umowy, narażając konsumenta na roszczenia restytucyjne” – zaznaczył Trybunał Sprawiedliwości UE.

Adwokat Krzysztof Szlas

ROZWÓD – jest długo, będzie jeszcze dłużej i trudniej oraz drożejROZWÓD – jest długo, będzie jeszcze dłużej i trudniej oraz drożejPlanowana reforma przez Resort sprawiedliwości chce wprowadzić dodatkowy etap w postępowaniu rozwodowym, który trzeba będzie przejść przed wniesieniem pozwu o rozwód. Do Kodeksu postępowania cywilnego dodane zostaną art. 436[1]–436[4], zgodnie

Oferta Kancelarii

Dnia 30 czerwca 2023 r. ma ruszyć System do Obsługi Podstępowań Administracyjnych w BudownictwieDnia 30 czerwca 2023 r. ma ruszyć System do Obsługi Podstępowań Administracyjnych w BudownictwieDnia 30 czerwca 2023 r. planowane jest uruchomienie Systemu do Obsługi Podstępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB), którego celem jest realizacja „idei jednego okienka”.  „Administracja budowlana i proces inwestycyjno-budowlany stanie się jednym